Mėlynė

2013-04-22

Mėlynė


- Šį vakarą su draugėmis eisiu į šokius, - sako žmona vyrui. - Šoksime ir linksminsimės iki paryčių!
- Niekur tu neisi... - ramiai atšauna šis.
- Aš neisiu?! Kas gi man gali sutrukdyti?!
- Na, pavyzdžiui, mėlynė po akimi.

http://goo.gl/OY3F1


No comments: