Antausis

2013-06-03

Antausis


Tėvas, ką tik griežtai nubaudęs sūnų, klausia:
- Na, ar supratai už ką?
- Kodėl tu toks? - glostydamas raudoną ausį klausia sūnus. - Iš pradžių duodi antausį, o po to manęs klausi "už ką?".

http://bit.ly/13qSm1I


No comments: