Amerikietis Londone

2011-05-27

Amerikietis Londone

Amerikietis turistas ir jo gidas vaikšto Londono gatvėmis.
- Viskas pas jus taip suspausta, taip ankšta, - sako atvykėlis. - Štai šis pastatas Amerikoje būtų 10 kartų didesnis.
- Žinoma, sere! Čia juk psichiatrijos klinika.

http://goo.gl/5NdQP

No comments: