Arbatėlė

2011-07-25

Arbatėlė

Vaikšto Jėzus vandeniu. Greta jo plaukia vienas iš apaštalų ir erzina:
- Be reikalo, mokytojau, tu... oi, be reikalo... Vanduo - kaip arbatėlė!

http://goo.gl/LeHtP

No comments: