Vaišės

2011-08-23

Vaišės

Balius. Šeimininkė paruošė daug baltos mišrainės ir kitokių gardėsių, bet svečiai vaišinasi itin kukliai. Šeimininkė juos drąsina:
- Na, kodėl jūs nieko nevalgote? Vaišinkitės. Viskas taip šviežia ir skanu. Pati dariau.
Iš gretimo kambario atbėga jos 4-metis sūnus ir pradeda garsiai rėkti:
- Čia jums ne namie! Ėskit ką duoda!

http://ping.fm/Zgxcs

No comments: