Upės vanduo

2011-08-23

Upės vanduo

Karštą vasaros dieną prie upelio prieina žmogus ir nutaria atsigerti tyro vandens. Staiga aukščiau pasroviui jis išgirsta kažką šnarant krūmuose ir klausia:
- Ei, tikiuosi ten niekas nesišlapina į upelį!
Iš kūmų pasigirsta stenėjimas:
- N...nee-e-e...

http://ping.fm/wZceh

No comments: