Šėtonas bažnyčioje

2011-11-30

Šėtonas bažnyčioje

Bažnyčioje vyksta sekmadieninės mišios. Staiga prie pat altoriaus pradeda žaibuoti, žemė prasiskiria ir kylančiuose sieros garuose pasirodo šlykštus, apžėlęs, raguotas Šėtonas. Visi tikintieji panikuodami išsilaksto. Lieka tik vienas senolis, kuris toliau ramiau po nosimi burba maldelę. Šėtonas, besispjaudydamas ugnimis, kriokia:
- Ar tu žinai kas aš toks?
- Žinoma! - atsako drąsuolis.
- Ir tu manęs nebijai?
- Visiškai! Aš jau 36 metai vedęs tavo seserį.

http://ping.fm/U6sql

No comments: