Pirkimas

2011-11-24

Pirkimas

Prieškrizinė klausimo formuluotė:
- Ar pirksime dar?
Krizinė to paties klausimo formuluotė:
- Ar bepirksime kada nors?
Pokrizinė:
- Kodėl nepirkome?

http://ping.fm/NMNOo

No comments: