Porno

2012-05-18

Porno

- Antanai, kodėl tu neturi porno? Nei kompiuteryje, nei žurnaluose, nei vaizdajuostėse!
- O kam? Mano atmintis labai gera.

http://ping.fm/UqXo4

No comments: