Televizija

2012-06-12

Televizija


Žmona sėdi ir žiūri kulinarinę televizijos laidą. Vyras neiškentęs:
- Ko tu čia žiūri tą nesąmonę? Vistiek valgyti gaminti nemoki!
- O tai kam tu pornografinius filmus žiūri? - atrėžia žmona.

http://goo.gl/eHv1z


No comments: