Baisu

2012-11-07

Baisu


Kai supranti, kad gali būti ir blogiau, darosi išties baisu.

http://goo.gl/mOUfc


No comments: