Titulas

2012-11-07

Titulas


- Na, baikite jūs mane vadinti "direktoriumi", "bosu", "šefu", "viršininku". Kam reikalingi tie titulai? Nepatinka man jie!
- Tada kaip, še.. ? Atsiprašau, bo.. Aš norėjau pasakyti...
- Viešpatie! Kaip, kaip? Nežinau net. Pradžiai galima ir "maitintojau".

http://goo.gl/mOUfc


No comments: