Traukinys

2013-02-06

Traukinys


Gyvenimas kaip traukinys. Stosi skersai kelio - sutraiškys, pasitrauksi - pralėks pro šalį.

http://goo.gl/ZeaQY


No comments: