Atmintis

2013-04-24

Atmintis


"Temperatūrai artėjant prie absoliutaus nulio, sistemos entropija tampa pastovi."
Nuo universiteto baigimo praėjo 15 metų, o inžinierius Petraitis vis dar žinojo šį dėsnį. Gaila tik, kad niekaip neprisiminė kur vakar nukišo automobilio raktelius.

http://goo.gl/3d6IP


No comments: