Žemaitė ir vaikai

2011-10-05

Žemaitė ir vaikai

Žemaitė labai mylėjo vaikus. Būdavo atsisėda sode po žydinčia obelim, aplink save susodina kaimo vaikus, seka jiems pasakas, vaišina saldainiais ir sausainiais... O tik pabandysi atsistoti ir nueiti - kaip p*s su lazda per galvą!

http://ping.fm/T9VIx

No comments: